O systemie


System dokonuje pomiaru nacisku na osie i przelicza to na wartość masy podanej w kg. Współpracuje z każdym zawieszeniem pneumatycznym. W zależności od potrzeb, może wskazywać ogólną masę całkowitą oraz dokonywać pomiaru na każdej poszczególnej osi. Panel wyświetlacza montowany jest w kabinie kierowcy.

System został stworzony po to by :

- odpowiednio planować i wykorzystywać ładowność pojazdów
- w pełni zapobiegać karom nakładanym przez GITD
- otrzymywać bieżące informacje o bezpieczeństwie kierowców i całej floty
- kontrolować i zmniejszać koszty paliwowe
- natychmiastowo reagować w sytuacjach trudnych
- spełniać standardy ISO
- otrzymywać informacje o sposobie jazdy kierowców
- pewniej wywiązywać się z konwencji o umowach międzynarodowego przewozu drogowego towarów
- sprostać rozporządzeniom i dyrektywom Parlamentu Europejskiego

Moduły systemu wagowego


Jednostka centralna

System w zależności od potrzeb użytkownika może być wyposażony i służyć wyłącznie jako urządzenie wagowe lub pełnić rolę pełnego systemu kontroli. Sercem systemu jest wielozadaniowy procesor zbierający i przetwarzający dane.

Sensorometry i czujniki

Urządzenie współpracuje z czujnikami tensonometrycznymi oraz przetwornikami ciśnienia co umożliwia implementację w maszynach i pojazdach dokonując pomiaru masy towaru:
- załadowanego w pojazdach z zawieszeniem pneumatycznym - na podstawie ciśnienia wytworzonego na poszczególnych osiach
- załadowanego w pojazdach z zamontowanymi czujnikami tensonometrycznymi
- ładowanego w maszynach z układem hydraulicznym - na podstawie ciśnienia wytworzonego na teleskopie

Zdalna kontrola

Urządzenie może pracować w trybie OFFLINE lub ONLINE z włączonym lub wyłączonym systemem śledzenia GPS. Współpracuje z drukarką termiczną, która na rządanie lub po zakończonym załadunku drukuje paragon potwierdzający. W trybie ONLINE wszystkie parametry w tym wagowe są na bieżąco wysyłane na serwer.

Paliwowe

System kontroli paliwa rejestruje niezależnie żużycie paliwa na podstawie jednego z elementów:
- czujnika piezo zamieszczonego na pompie rzędowej
- przepływomierza różnicowego
- magistrali wtrysków systemu Common Rail

Dodatki

Elementy systemu montowane modułowo:
- kontroli dynamiki jazdy
- kontroli zużycia i poziomu paliwa
- sabotażowe
- kradzieżowe
- drukowania raportów
- sensonometry do przetwarzania informacjiz przetwornikó

Dokumentacja techniczna


Zdarzenia

Każde zdarzenie jest zapisywane z datą, godziną. lokalizacją oraz aktualnymi wszystkimi pomiarami.
Zdarzenia które zapisuje system:
- odpalenie / zgaszenie silnika
- czas postoju z odpalonym silnikiem powyżej 3 minut
- rozpoczęcie/ zakończenie załadunku
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości
- przekroczenie dopuszczalnej ładowności
- przekroczenie czasu pracy kierowcy
- zbyt ostre hamowanie
- zbyt dynamiczne przyspieszanie
- alarmy paliwowe
- alarmy kradzieżowe
- alarmy sabotażowe

Rejestracja zdarzeń

Urządzenie niezależnie od zdarzeń może rejestrować parametry pojazdu w określonych interwałach czasowych od 60 do 600 sekund.
Wszelkie zarejestrowane zdarzenia wraz z historią tras są zapisywane i przechowywane w wewnętrznej pamięci przez okres 10 lat.

Alarmy

Alarmy kradzieżowe informują o:
- wtargnięciu do pojazdu
- otwarciu lub wykryciu ruchu w luce towarowej
- innych niebezpieczeństwach wywołanych naciśnięciem przycisku EMERGENCY przez kierowcę

kontrola dynamiki jazdy

System kontroli dynamiki jazdy rejestruje trzy rodzaje hamowań i podaje wartość ich siły:
- umiarkowane
- mocne
- wypadkowe

Skontaktuj się z nami